Website for Dialogos Ungdom

December 2008 - 3. semester

Som eksamensprojekt udarbejdede min gruppe og jeg et website for organisationen Dialogos Ungdom, samt en strategi for hvordan stifteren kunne markedsføre organisationen via gratis promotionskanaler.

Det var vigtigt for organisationen at børnene ikke fremstod som stakler som skulle reddes. I stedet lagde de vægt på at opholdet kunne udvikle og modne volontørerne. Deraf budskabet: Bliv volontør – en rejse der forandrer.

Sidste slide viser et postkort som var et led i markedsføringsstrategien.